1.Demo đầu ghi hình NS-8208V xem trực tiếp 
Phần mềm trên điện thoại : VSSmobie port 8000
User : nisoka
pass: 
tại đây